Prevádzkovateľ technologickej správy objektu

Systeming je nezávislí od akýchkoľvek dodávateľských alebo výrobných štruktúr v odbore dátových centier.

Výber prevádzkovateľa technologickej správy dátových centier

Spoločnosť Systeming združuje odborníkov s vysokou znalosťou oblasti dátových centier, s mnohoročnými skúsenosťami s prevádzkou, údržbou a návrhom v oblasti dátových centier. Rozumieme problematike spojenej s kritickou infraštruktúrou a vidíme príležitosti, ktoré pomôžu vytvoriť viac stabilnejšie, efektívnejšie a odolnejšie prostredie. Naše skúsenosti a znalosti nám dovoľujú detailne popísať infraštruktúru podpornej technológie a tým nastaviť efektívnu a bezpečnú prevádzku dátového centra resp. technologickej miestnosti.

Jedna z vecí, v ktorej je spoločnosť Systeming špecifická je úzke odborné zameranie a poskytovanie služieb zameraných výlučne na konzulting, inžiniering a projektový manažment dátových centier. Nezaoberáme sa dodávkou žiadnych technológií a pri našom výkone a poskytovaní služieb sme nezávislí od akýchkoľvek dodávateľských alebo výrobných štruktúr.

Detailný rozpis konzultačnej činnosti pri výbere prevádzkovateľa technologickej správy objektu:

  • vypracovanie dokumentu „Výber prevádzkovateľa technologickej správy objektu“,
  • pracovné rokovanie s investorom o zadaniach na výber prevádzkovateľa,
  • vyhodnocovanie ponúk,
  • účasť na prezentáciách dodávateľov,
  • pracovné rokovanie s investorom o ponukách / prezentovaných riešeniach,
  • záverečné vyhodnotenie a odporúčania.