Prevádzkový poriadok a prevádzkový predpis

Zabezpečíme bezpečnú prevádzku dátového centra.

Prevádzkový poriadok a prevádzkový predpis dátového centra

Prevádzkový poriadok a prevádzkový predpis tvorí dokument funkčnej prevádzky dátového centra resp. technologickej miestnosti. Uvedený dokument zahrňuje popis jednotlivých komponentov infraštruktúry, predpísanú starostlivosť a základnú funkcionalitu. Tvorí základný dokument pre oboznámenie sa so správou dátového centra a technologickej miestnosti a sú v ňom zahrnuté základné kroky identifikácie prípadných porúch s priamym odkazom na monitorovací systém. Máme skúsenosti s identifikáciou efektívneho procesu správy dátového centra a popisu funkcionality infraštruktúry. Po dôkladnom oboznámení sa s prostredím vám vieme vytvoriť prevádzkový poriadok a prevádzkový predpis, ktorý vám zabezpečí základný doklad pre bezpečnú prevádzku dátového centra resp. technologickej miestnosti.