Mission-Critical Facilities

Komplexný pohľad a profesionálny návrh riadenia, výkonu správy a prevádzky dátového centra.

Návrh technickej správy budov s kritickou infraštruktúrou

Niektoré dnešné spoločnosti si neuvedomujú, že správaobjektov s kritickou infraštruktúrouje vysoko prepojený a komplexný systém a preto majú tendenciu rozdeľovať dáta do separátnych, nekompatibilných systémov a tým znižujú schopnosť celku rýchlo a pružne reagovať na požiadavky, čo často vedie k neschopnosti promptne riešiť vzniknuté problémy.

Pri návrhu nastavujeme hlavné procesy riadenia a správy dátového centra ako návrh, stavba, správa budov, manažment práce a projektov, reality a lízing a strategické plánovanie tak, aby boli plne integrované a automatizované. Systém tak dokáže efektívne a rýchlo komunikovať, jednotlivé časti do seba prirodzene zapadajú a prestáva byť len súborom samostatných procesov – zákazník tak z neho vyťaží maximum.

Pomáhame taktiež pri outsourcingu správy „mission-critical“, čím získa zákazník odbornosť na najvyššej úrovni a môže investovať zdroje do hlavných činností svojho podniku. Poskytovatelia služieb môžu naučiť správcov spoločnosti, ako rýchlejšie a odbornejšie postupovať pri vykonávaní úloh. Tieto služby často prichádzajú s fixnou cenou, čo v dôsledku môže viesť k zníženiu celkových nákladov na dátové centrum.