Výber lokality

Výber správnej lokality dátového centra, pomáha mnohým podnikom dosiahnuť výrazné zvýšenie produktivity a úspory nákladov.

Výber lokality dátového centra

Centralizácia služieb vo veľkých dátových centrách pomáha mnohým podnikom dosiahnuť výrazné zvýšenie produktivity a úspory nákladov. Tieto dátové centrá poskytujú podporu kritickým aplikáciám a z tohto dôvodu je dôležitá ich vysoká dostupnosť. Nároky na dátové centrá sú omnoho vyššie, než kedykoľvek predtým. Dizajn dátových centier sa musí zameriavať na rozšíriteľnosť, flexibilitu a dosiahnutie vysokej dostupnosti. Schopnosť odolať katastrofe v dátovom centre, ktoré spravuje podnikové aplikácie a dáta, má významný vplyv na schopnosť podniku (zákazníka) na rýchle znovu-naštartovanie procesov. Podniky musia byť schopné prežiť všetky prírodné a človekom spôsobené katastrofy, ktoré môžu ovplyvniť prevádzku dátového centra. Podniky štandardne dosahujú redundanciu a škálovateľnosť svojich aplikácií a tým ich vysokú dostupnosť.

Uvádzame šesť hlavných oblasti ako súčasť procesu výberu miesta, pri ktorých poskytujeme dve rôzne služby:

  1. Pomoc pri výbere vhodnej lokality na umiestnenie dátového centra
  2. Vyhodnotenie v minulosti získanej lokality
  • Prírodné nebezpečenstvo
  • Hrozba vychádzajúca z okolitej zástavby
  • Hrozba terorizmu
  • Hrozba kontaminácie životného prostredia
  • Dopravný prístup
  • Dostupnosť sietí operátorov

Služba výberu lokality pre dátové centrum je optimálny spôsob, ako zabezpečiť, aby sa vaša kritická infraštruktúra nachádzala v správnej budove a lokalite, čo je predurčujúci faktor na vysokú dostupnosť prostredia. Výber miesta, ktoré minimalizuje prírodné a človekom spôsobené hrozby na nepretržitú prevádzku, je prvým krokom k zabezpečeniu nového dátového centra. Pomôžeme vám ušetriť čas a peniaze analýzou rizík, poradenstvom v akejkoľvek lokalite a analýzou dostupnosti v akomkoľvek existujúcom dátovom centre.