Konzultačná činnosť

Systeming je popredným poskytovateľom konzultačných služieb a návrhu podpornej infraštruktúry pre kritické technologické systémy dátových centier

Konzultačná činnosť pre oblasť dátových centier

Systeming je popredným poskytovateľom konzultačných služieb pre spoločnosti prevádzkujúce objekty s kritickou technologickou infraštruktúrou v privátnom a verejnom sektore.
Nami poskytované služby zahŕňajú návrh nových zariadení, rekonštrukciu, rozširovanie a rozvoj už existujúcich technických priestorov a ich sťahovanie. Vďaka našej flexibilite a skúsenostiam sme schopní presne sa prispôsobiť zákazníkovým potrebám, časovému harmonogramu a rozpočtu na daný projekt.

Pri návrhu správy objektov s kritickou infraštruktúrou a konzultačnej činnosti máme vždy na zreteli charakter okolitej zástavby, minimalizujeme dopad na životné prostredie a maximalizujeme využitie obnoviteľných, čistých zdrojov.