posúdenie štandardov dátových centier

Posúdenie štandardu projekotvej dokumentácie

Nezávislé ohodnotenie infraštruktúry pre budúceho prevádzkovateľa dátového centra za účelom stanovenia súhrnu vlastností a prevádzkových potrieb.

Posúdenie štandardu projektovej dokumentácie dátového centra

V analýze sa posudzuje kapacita, funkcionalita a očakávaná (reálna) dostupnosť infraštruktúry dátového centra na báze jej topológie. Zameriavame sa na jednotlivé časti systému, redundanciu komponentov a distribučných trás. Dátové centrum je závislé od úspešnej integrácie prevádzky nie menej ako 16 jednotlivých podsystémov. Každý z týchto podsystémov musí byť dôsledne a správne navrhnutý aby sa v konečnom dôsledku nestal slabým článkom systému. Pri analýze vychádzame z charakteristiky jednotlivých podsystémov, avšak ohodnotenie bude stanovené pre celé dátové centrum. Posúdenie štandardu je nezávislé ohodnotenie infraštruktúry pre budúceho prevádzkovateľa dátového centra za účelom stanovenia súhrnu vlastností a prevádzkových potrieb.