Funkčné skúšky dátového centra

Je medzi-krok, ktorým sa overia projektované parametre infraštruktúry dátového centra

Funkčné skúšky dátového centra

Naše tímy pracujúce v oblastiach nastavenia a kalibrácie, automatizácie, uvedenia do prevádzky a facility managementu majú široké znalosti v mnohých sférach problematiky dátových centier. Chápeme potreby našich zákazníkov a preto sa staráme o to, aby ich zariadenia a vybavenie boli optimalizované a pripravené pre maximálny výkon.

Medzi ukončením realizácie a začatím prevádzky Mission-Critical Facilities je nevyhnutné vykonať medzi-krok, ktorým sa overia projektované parametre infraštruktúry dátového centra. Funkčné skúšky odhalia prípadné nedostatky v nastavení jednotlivých podsystémov, ktoré by mohli mať vplyv na funkčnosť celého systému v budúcnosti. Podrobne rozumieme činnosti a funkcionalite jednotlivých podsystémov, čo nám umožňuje dôkladnú analýzu inštalovaného výkonu, nastavenia a korektného spustenia systému. Infraštruktúra však musí fungovať ako celok a preto vzájomná a aj krížová spolupráca podsystémov musí spĺňať najvyššie parametre funkcionality. Máme spracovanú metodiku uvedenia Mission-Critical Facilities do prevádzky s detailným popisom funkčných skúšok, čo nám umožňuje adaptáciu na akukoľvek topológiu infraštrujtúry.