Audit skutočne vykonaných prác

Systeming poskytuje nezávislé posudzovanie a treťostrannú kontrola dodávaných komponentov, prác akejkoľvek spoločnosti v oblasti podpornej infraštruktúry dátových centier

Audit skutočne vykonaných prác

Spoločnosť Systeming je dodávateľsky neutrálna odborná spoločnosť, čo nám umožňuje nezávislé posudzovanie a treťostrannú kontrolu dodávaných komponentov a prác akejkoľvek spoločnosti v oblasti podpornej infraštruktúry dátových centier. Našou úlohou je posúdenie skutočne vykonaných prác a dodávok v požadovanej kvalite a kvantite.