Inžinieringová činnosť

Systeming poskytuje cenovo výhodné riešenia pre manažment výstavby dátových centier v najvyššej kvalite.

Inžiniering dátového centra

Postaráme sa o návrh projektu, bezpečnosť, komunikáciu, zaistíme finančnú správu, priebeh prevzatia objektu, riadenie subdodávateľov, riadenie výberového konania na subdodávateľov, kontrolu kvality a vyhodnotenie návrhov technických riešení.

Vďaka našim skúsenostiam v riadení výstavby sa môžete sústrediť na primárne zdroje výnosov z vlastnej činnosti, čím ušetríte čas i financie. Samozrejme, naša práca neprebieha izolovane, podľa časových možností našich zákazníkov prispôsobujeme ich priamu účasť na projekte – rozsah našich služieb nastavujeme podľa Vašich potrieb.

Podľa našich časom overených skúseností sa bezpečnosť a kvalita nedajú adekvátne nahradiť a práve preto by mali byť kľúčové v akomkoľvek pláne projektu. Taktiež vieme, vďaka množstvu dodaných projektov, že bezpečný projekt prináša kvalitu a finančnú efektivitu a dáva najavo odhodlanie dosiahnuť excelentný výsledok.