Analýza rozvodu elektrickej energie

Zmeranie napätí, prúdov a výkonových pomerov podpornej infraštruktúry dátového centra.

Analýza rozvodov elektrickej energie dátového centra

Analýza elektrického rozvodu NN siete je zameraná na zmeranie napätí, prúdov a posúdenie výkonových pomerov podpornej infraštruktúry dátového centra. Analýza zahrňuje kompletné spektrum el. rozvodu od NN strany transformátora až po napájacie / koncové body IT zariadení.

Analýza sa vykonáva za účelom:

  • zmerania elektrických veličín rozvodu, ich popísania a posúdenia. Takéto meranie sa najčastejšie vykonáva na zistenie aktuálneho odberu lokality v danom časovom rámci.
  • zistenia problému pri vyskytujúcich sa prechodných problémoch na elektrických rozvodoch objektu a súvisiacej podpornej infraštruktúre. Najčastejšie sa takéto meranie vykonáva na zistenie vplyvu zdrojov UPS na el. sieť, možnej disharmónie spolupráce UPS a motorgenerátora, nadmerného skreslenia napätia a prúdu zálohovaného rozvodu a pod.