Energetická účinnosť

Riadenie spotreby energie a používania chladiaceho systému, fyzická správa lokality a objektu, hospodárska správa, fyzická bezpečnosť, riadenie spravovanie energetických back up systémov a protipožiarnych ochranných systémov dátových centier.

Energetické riešenia pre dátové centrá

Ako skúsený poskytovateľ energetických riešení pre dátové centrá ponúkame našim zákazníkom možnosť, znížiť dopad svojich zariadení na životné prostredie a to progresívne a cenovo efektívne. Dodávame kokretne technické riešenia, ktoré môžu vo veľkej miere prispieť k bezproblémovému fungovaniu Vašich dátových centier.