• Termodynamické meranie

  Publish date: December 6 2011 Author: admin Categories: Blog, News 0 comments

  Click for details

  Pomocou termokamery, ktorá identifikuje aj malé teplotné rozdiely na základe vynikajúcej teplotnej citlivosti a vďaka kombinácii infračervených a optických obrázkov, dokážeme presne detekovať miesta s vyššími teplotami, čopomáha pri návrhu riešenia na ich odstránenie.

  Plne rádiometrická infračervená kamera je ideálny prostriedok na vyhľadávanie problémov pri presnom chladení. Technológia kamery okrem infračervenej snímky súčasne zaznamenáva aj digitálny obraz a tieto obrazy nechá splynúť dohromady, čím výrazne zjednodušuje analýzu infračervených snímok. Poskytuje jasné a ostré snímky nutné pre rýchle vyhľadanie problémov. Identifikuje aj malé teplotné rozdiely, ktoré môžu ukazovať na problémy pomocou vynikajúcej teplotnej citlivosti.

  Systém CFD analýzy s kombináciou s termodynamickým meraním tvorí dnes najvýkonnejší a aj najdostupnejší prostriedok návrhu ideálneho spôsobu chladenia dátového centra, či už existujúceho alebo nového. Je len na užívateľoch dátového centra ako rýchlo sa budú chcieť začať zaujímať o reálny stav prostredia a podpornej infraštruktúry.

  Top
 • Štúdia realizovateľnosti

  Publish date: December 6 2011 Author: admin Categories: Blog, Konzultačná činnosť 0 comments

  Click for details

  Štúdia realizovateľnosti dátového centra a odhad nákladov sú vykonávané identifikáciou kľúčových kritérií pre dve hlavné oblasti zamerania projektu v rámci celkovej infraštruktúry dátového centra – technologická infraštruktúra a služby (IT) a podporná infraštruktúra a služby(non IT).

  Learn more…

  Top
 • Posúdenie štandardov

  Publish date: December 6 2011 Author: admin Categories: Blog, News 0 comments

  Click for details

  Posúdenie štandardov dátových centier

  V analýze sa posudzuje kapacita, funkcionalita a očakávaná (reálna) dostupnosť infraštruktúry dátového centra na báze jej topológie. Zameriavame sa na jednotlivé časti systému, redundanciu komponentov a distribučných trás. Dátové centrum je závislé od úspešnej integrácie prevádzky nie menej ako 16 jednotlivých podsystémov. Každý z týchto podsystémov musí byť dôsledne a správne navrhnutý aby sa v konečnom dôsledku nestal slabým článkom systému. Pri analýze vychádzame z charakteristiky jednotlivých podsystémov, avšak ohodnotenie bude stanovené pre celé dátové centrum. Posúdenie štandardu je nezávislé ohodnotenie infraštruktúry pre budúceho prevádzkovateľa dátového centra za účelom stanovenia súhrnu vlastností a prevádzkových potrieb.

  Top