• Nové trendy v IT Spoločnosti

  Publish date: December 21 2011 Author: admin Categories: Blog, News 0 comments

  Click for details

  Aplikácie a maximálne využitie ich synergického efektu vo vašej spoločnosti.

  Chcete vedieť viac?

  Suché definície nestačia. Zoznámte sa s konkrétnymi prínosmi implementácie populárnych IT modelov v slovenskom prostredí.

  Learn more…

  Top
 • Telco Conference 2011

  Publish date: December 21 2011 Author: admin Categories: Blog, News 0 comments

  Click for details

  26.10.2011 – Hotel Gate One Bratislava

  Trendy v telekomunikačnom sektore

  Aktuálne priority v oblasti IT v telekomunikačnom sektore, nadchádzajúce výzvy, nové trendy a technológie z pohľadu nezávislej analytickej fi rmy.

  Learn more…

  Top
 • Symposium 2011 Program

  Publish date: December 19 2011 Author: admin Categories: News 0 comments

  Click for details

  Uptime Institute Symposium je jedna z najdôležitejších udalostí zaznačených v podnikovom  IT kalendári odborníkov v obore dátového centre. Priťahuje hlavne rečníkov z popredných koncových užívateľov a organizácií, priekopníckych užívateľov technológie, popredných mysliteľov a verejnú mienku. Zapájajú sa aj popredných dodávatelia komponentov a dátových centier.

  http://symposium.uptimeinstitute.com/program-and-themes

  Top
 • Bezpečnostné systémy

  Publish date: December 7 2011 Author: admin Categories: Blog, Pojmy, Uncategorized 0 comments

  Click for details

  Bezpečnostné systémy tvoria významnú skupinu technológií, ktoré chránia a zabezpečujú dohľad nad fyzickým priestorom dátového centra (DC). Vhodnou kombináciou bezpečnostných technológií je možné dosiahnuť vysokú mieru zabezpečenia dát, priestoru DC a samozrejme aj ľudí pohybujúcich sa v rámci objektu. Bezpečnostné technológie v rámci DC môžeme rozdeliť do dvoch hlavných skupín:

  Learn more…

  Top
 • Monitoring

  Publish date: December 7 2011 Author: admin Categories: Blog, News, Pojmy, Uncategorized 0 comments

  Click for details

  Po tom ako sa vybuduje samotná sála dátového centra začína sa s inicializáciou monitoringu IKT a podpornej infraštruktúry. Monitoring dátového centra je posledná podstatná hranica k dosiahnutiu prostredia s vysokou dostupnosťou. Pri hodnotení monitorovacieho systému je nutné brať do úvahy riešenie, ktoré je ľahko používateľné, navrhnuté s intuitívnym hlásením závad a eskalačnými metodológiami, pripravené poskytovať robustný reportovací výstup zo všetkých častí systému.

  Top
 • Škálovateľnosť

  Publish date: December 7 2011 Author: admin Categories: News, Pojmy 0 comments

  Click for details

  Návrh a vyhotovenie dátového centra musí spĺňať štandardy a súčasné technologické potreby vášho zámeru resp. biznisu, pričom však svojou flexibilitou musí byť schopné rýchlej odozvy na požiadavku ďalšieho rastu, alebo aj zmenu zamerania vašej činnosti. Využívanie modulárnych systémov Learn more…

  Top
 • Chladenie

  Publish date: December 7 2011 Author: admin Categories: Blog, News, Pojmy 0 comments

  Click for details

  Pre správny návrh systému chladenia dátového centra s efektívnou prevádzkou potrebujeme solídne rozumieť množstvu tepla produkovaného či už zariadeniami vo vyhradených priestoroch (high density riešenia), v priestoroch sály so štandardným výkonom na m2, alebo ostatnými zariadeniami v podpornej infraštruktúre (UPS). Nesmieme pozabudnúť  Learn more…

  Top
 • Elektrická energia

  Publish date: December 7 2011 Author: admin Categories: Blog, News, Pojmy 0 comments

  Click for details

  V každom dôležitom prostredí je veľmi podstatné zabezpečenie dostatočného a škálovateľného prívodu el. energie. Súhrnná štúdia predpokladaného odberu el. energie objektu určí primeraný odhad na základe vašich informácií z prvotného zámeru.

  VN – Transformátory

  Táto časť je definovaná ako  Learn more…

  Top
 • Jazyk dátového centra

  Publish date: December 7 2011 Author: admin Categories: Blog, Uncategorized 0 comments

  Click for details

  Pojmy ako dostupnosť, spoľahlivosť, stredná doba medzi poruchami (MTBF), presná klimatizácia, CRAC, redundancia a iné sú veľakrát používané v kontexte významovo odlišnom od ich skutočného popisu a pravdivej úrovne. Pre prevádzkovateľov dátových centier je stanovenie a prepočet niektorých týchto termínov obtiažny. Aj preto je dôležité popisovať a porovnávať bežné pojmy a metódy pre určovanie úrovne dátového centra a objasniť základné názvoslovie.

  Learn more…

  Top
 • Audit skutočne vykonaných prác

  Publish date: December 6 2011 Author: admin Categories: Blog, Uncategorized 0 comments

  Click for details

  Spoločnosť Systeming je dodávateľsky neutrálna odborná spoločnosť, čo nám umožňuje nezávislé posudzovanie a treťostrannú kontrolu dodávaných komponentov a prác akejkoľvek spoločnosti v oblasti podpornej infraštruktúry dátových centier. Našou úlohou je posúdenie skutočne vykonaných prác a dodávok v požadovanej kvalite a kvantite.

  Top