• The Digital Infrastructure FORCSS Methodology

    Publish date: June 14 2013 Author: admin Categories: Blog, News 0 comments

    Click for details

    Spoločnosť The Uptime Institute a vybraní účastníci učinili prvé kroky k vytvoreniu spoločného jazyka a procesu FORCSS. Bolo zadefinovaných šesť obsiahlych kategórií metodiky pre efektívne rozhodovanie a reálne ohodnocovanie prostredia objektov s kritickou infraštruktúrou. Na základe skúseností s prevádzkou dátových centier a stanovovaním rizík boli špecifikované tri body pre podporu každej z kategórii. Tento 18-krokový proces poskytuje detailnú štruktúru pre IKT a prevádzkové tímy klienta na získavanie informácií a parametrov o interných, ale aj iných poskytovateľov služieb spojených s kritickou infraštruktúrou. Výsledky sú svojou štruktúrou určené na prezentáciu pre manažment resp. ako hodnotiaca metóda pre určovanie budúceho vývoja v uvedenej oblasti. Hank Seader, generálny riaditeľ pre vzdelávanie a výskum spoločnosti The Uptime Institute vyzdvihol prístup Systemingu ako prispievateľa, ale aj ako aktívneho poskytovateľa FORCSS metodológie ako služby. Do týchto dní Systeming aplikoval FORCSS metodológiu už u dvoch klientov na území Českej a Slovenskej republiky.

    Top
Top