• Click for details

    Systeming ako aktívny a prispievajúci člen bol pozvaný na otváracie stretnutie profesionálov v oblasti dátových centier, ktoré bolo určené výhradne pre akreditovaných TIER dizajnérov „ATD“ spoločnosti The Uptime Institute. Témou stretnutia vybraných ATD bola diskusia o predchádzaní nedorozumení medzi majiteľmi a projektantmi dátových centier, výmena skúseností pri návrhu a výstavbe objektov s kritickou infraštruktúrou. Skúsenosti diskutujúcich ATD z implementácie projektov po celom svete jasne definovali nedostatočnú komunikáciu medzi projektantmi a majiteľmi dátových centier ako častý problém. Najčastejším výsledkom býva oneskorenie, ale môže tiež zahŕňať zastavenie projektu resp. zrušenie, alebo iný nedostatočne zvládnutý technologický výsledok (napr. nedostatočná kapacita, funkčnosť či flexibilita). Sme však presvedčený, že jasným pomenovaním týchto problémov im vieme predchádzať. Na stretnutí ATD bolo stanovená potreba zvolať samostatne skupiny popredných odborníkov na dizajn a zástupcov majiteľov dátových centier. Zmyslom týchto stretnutí je získať spätnú väzbu a pohľad z každej skupiny na základe ktorej sa vypracuje dokument, ktorý bude predložený do oboch skupín. Konečný výsledok bude široko dostupná publikácia s Top 20 dôvodmi a riešeniami pre správnu komunikáciu zúčastnených strán akéhokoľvek projektu dátového centra.

     

    http://symposium.uptimeinstitute.com/

    Top
Top