• Uptime institute symposium 2013

    Publish date: May 30 2013 Author: admin Categories: Blog, News 0 comments

    Click for details

    Ako členovia The Uptime Institute sme sa zúčastnili ďalšieho sympózia Uptime Inštitútu, ktoré sa konalo v dňoch 13. – 16. mája 2013 v centre IDC komunity – Silicon Valley, Santa Clara. Celým Sympóziom sa niesla myšlienka potreby merania, plánovania a zlepšenia účinnosti infraštruktúry často úplne novými spôsobmi. Hlavné zameranie bolo poskytovanie manažérskych nástrojov a metód pre zber dát naprieč rôznych, často nesúrodých divízií a disciplín v rámci organizácie. Nástroje a metódy si kladú jediný cieľ a tým je zlepšenie schopnosti pre správne rozhodovanie.

    Svojim aktívnym prístupom sme mali možnosť prispieť k diskutovaným témam. Osobne sme mali príležitosť prediskutovať najnovšie trendy v oblasti dátových centier s V Pitt Turner IV, PE, ktorý je výkonný riaditeľ a emeritný senior TIER certifikačná autorita spoločnosti The Uptime Institute. Pán Turner sa zaujímal o vývoj trhu dátových centier v Českej a Slovenskej republike a štandardy používané v oblasti strednej a východnej Európy. Podstatnou diskutovanou témou bolo rozšírenie vzájomnej spolupráce a implementácia štandardov The Uptime Institute na trhoch s pôsobnosťou Systemingu.

    Top
Top