Výběr provozovatele technologické správy objektu

Systeming je nezávislí na jakýchkoli dodavatelských nebo výrobních strukturách v obore datová centra.

Výběr provozovatele technologické správy datových center

Společnost Systeming sdružuje odborníky s vysokými znalostmi v oblasti datových center, s mnohaletými zkušenostmi s provozem, údržbou a návrhem v této oblasti datových center. Rozumíme potenciálním problémům spojených s kritickou infrastrukturou a vidíme příležitosti, které pomohou vytvořit stabilnější, efektivnější a odolnější prostředí. Naše zkušenosti a znalosti nám dovolují detailně popsat infrastrukturu podpůrných technologií a tím nastavit efektivní a bezpečný provoz datového centra resp. technologické místnosti.

Jedna z věcí, ve kterých je společnost Systeming specifická je úzké odborné zaměření a poskytování služeb zaměřených výlučně na konzultace, inženýring a projektový management datových center. Nezabýváme se dodávkou žádných technologií a při naší činnosti a poskytování služeb jsme nezávislí na jakýchkoliv dodavatelských nebo výrobních strukturách.

Detailní rozpis konzultační činnosti při výběrů provozovatele technologií správy objektu:

  • Vypracování dokumentu „Výběr provozovatele technologické správy objektu“
  • Pracovní jednání s investorem o zadáních na výběr provozovatele
  • Vyhodnocení nabídky
  • Účast na prezentaci dodavatelů
  • Pracovní jednání s investorem o nabídkách/prezentovaných řešeních
  • Závěrečné vyhodnocení a odporučení