Provozní řád a provozní předpis

Zajistíme bezpečný provoz datového centra.

Provozní řád a provozní předpis datového centra

Provozní řád a provozní předpis tvoří dokument funkčního provozu datového centra, resp. technologické místnosti. Uvedený dokument zahrnuje popis jednotlivých komponentů infrastruktury, předepsanou údržbu a základní funkcionalitu. Tvoří základní dokument pro seznámení se základní správou datového centra a technologické místnosti a jsou v něm zahrnuty základní kroky identifikace případných poruch s přímým odkazem na monitorovací systém. Máme zkušenosti s identifikací efektivního procesu správy datového centra a popisu funkcionality infrastruktury. Po důkladném obeznámení se s prostředím vám umíme vytvořit provozní řád a provozní předpis, který vám zabezpečí základní doklad pro bezpečný provoz datového centra resp. technologické místnosti.