Návrh technologické správy objektu

Stanovíme počet obslužného personálu, požadované vzdělání, úroveň a praxi v datovém centru

Návrh technologické správy objektu datového centra

Při návrhu technologické správy objektu vycházíme v první řadě z požadavků provozovatele na dostupnost infrastruktury. Informace o dostupnosti datového centra je kriticky důležitá z pohledu obchodního záměru provozovatele. Vycházíme ze stanovení dostupnosti prostředí, posouzení rizik, identifikace překážek a určení prostředí z pohledu úrovně redundantnosti a servisovatelnosti podpůrné infrastruktury pro napájení a chlazení kritických aplikací.

 • Chlazení
 • VN – Transformátory
 • Motor-generátory
 • Zdroje UPS
 • NN rozvody/rozváděče
 • PHM
 • Bezpečnost
 • Fyzická bezpečnost
 • Ochrana před požárem
 • BMS/Monitoring
 • IT/Telekom. kabeláž

Posuzujeme schopnost podpůrné infrastruktury poskytovat nepřetržitou dostupnost včetně kontroly lokality, hodnocení současného stavu zatížení, popis kapacitního omezení, určení kritických nedostatků a potenciálních rizik, hodnocení úrovně servisovatelnosti prostředí bez přerušení dodávky služby.

Návrh technologické správy objektu vychází ze zákonných požadavků na správu technologických celků, normativních nařízení, požadavků výrobců komponent a interních předpisů provozovatele. Technologická správa objektu se skládá z těchto hlavních částí:

 • Preventivní prohlídky
 • Pravidelná údržba
 • Poruchový servis
 • Monitoring a reporting
 • Řešení krizových situací
 • Bezpečnost

Podpůrným, ale i kontrolním mechanizmem na efektivní provoz prostředí datového centra resp. technologické místnosti je monitorovací systém. Vycházíme z předpokladu, že monitorovací systém je navržen jako lehce použitelný, s intuitivním hlášením poruch, eskalačními metodami a připraven poskytovat robustní reportovací výstup ze všech částí systému.

Technologická správa objektu bude schopná na základě výstupu z monitorovacího systému odpovědět na základní otázky IT personálu, jako:

 • Mám kapacitu v datovém centru na instalaci nového serveru?
 • Budu vědět v reálním čase kolik kapacity je k dispozici?
 • Kam můžu nainstalovat/osadit nové servery?

Jako součást monitoringu navrhujeme i aplikaci servisních činností, jejich plánování, vyhodnocení a odsouhlasení.

Výše uvedené základní činnosti technologické správy objektu s podpůrnou (non-IT) infrastrukturou vyžadují personální náročnost na jejich správu resp. vykonávaní. V návrhu správy stanovíme počet obslužného personálu, požadované vzdělání, úroveň a praxi tak, aby byly splněny všechny předpoklady na bezpečnou správu prostředí obsahující aplikace s vysokou požadovanou dostupností.

U již existujících datových center resp. technologických místností a tam, kde už byl vypracován provozní řád na správu technologické části objektu, se zaměřujeme na revizi dokumentu a předpisu s cílem sladit použité normativní ustanovení s aktuálními nařízeními. Také přehodnotíme stávající postupy správy podpůrné infrastruktury s cílem optimalizace provozních nákladů.