Mission-Critical Facilities

Komplexní pohled a profesionální návrh řízení, výkonu správy a provozu datového centra.

Návrh technické správy budov s kritickou infrastrukturou

Některé společnosti si neuvědomují, že zpráva kritických systémů je vysoce propojený a komplexní systém a proto mají tendenci rozdělovat informace týkající se správy infrastruktury do separátních, nekompatibilních systémů a tím snižují schopnost celku rychle a pružně reagovat na požadavky, což často vede k neschopnosti promptně řešit vzniklé problémy.

Proto nastavujeme procesy, které automatizují klíčové aspekty správy technologických objektů jako je návrh, výstavba, správa budov, organizace práce a projektový management, leasing a strategické plánování. Systém tak dokáže efektivně a rychle komunikovat, jednotlivé části do sebe přirozeně zapadají a systém přestává být jenom souborem jednotlivých procesů – zákazník tak vytěží ze systému maximum.

Pomáháme také při outsourcingu správy technologických objektů, čímž získá zákazník odbornost na nejvyšší úrovni a může investovat zdroje do hlavních činností svého podnikání. Poskytovatelé služeb můžou naučit zaměstnance hospodářské správy společnosti jak rychleji a odborněji postupovat při vykonávání úkolů. Tyto služby často přicházejí s fixní cenou, což v důsledku vede ke snížení celkových nákladů na správu budov.