Studie realizovatelnosti

Posouzení klíčových kritérií hlavních oblastí, zaměření projektu v rámci celkové infrastruktury datového centra.

Studie realizovatelnosti datového centra

Studie realizovatelnosti datového centra a odhad nákladů se provádí pomocí  identifikace dvou klíčových kritérií pro dvě hlavní oblasti zaměření projektu v rámci celkové infrastruktury datového centra – technologická infrastruktura a (IT) služby a dále pak podpůrná infrastruktura a (non-IT) služby.

Klíčová kritéria jsou:

Požadavek na dostupnost datového centra

První milník při tvorbě rozpočtu je stanovení požadavků na dostupnost. V běžné praxi se uvádí potřeba dostupnosti 7x24x100%, přičemž se po propočtu nákladů spojených s takovouto dostupností očekávaní zredukují.

Klasifikace datového centra společností Systeming je založená na Uptime stupnici klasifikačního systému.

Elektrický výkon a chlazení

Dalším krokem při stanovování rozpočtu projektu je stanovení úrovně výkonu, který bude použitý jako základní prvek při návrhu. Hustota výkonu může být popisována jako množství energie dodané do kritické zátěže na jednotku plochy a s tím přímo souvisí s množstvím vyprodukovaného tepla, které musí být následně odvedeno z prostoru klimatizací. Všeobecně platí, že definice hustoty výkonu se již neudává na metr čtvereční sálu, ale na jednotku stojanu (ICT rack). V typickém prostředí pro zpracování dat každý rack vyzáří 1.500 až 4.000 wattů. Platí však, že rack s 1U servery resp. s blade servery spotřebuje a vyzáří podstatně více energie, kterou je nutné odvést. Nerovnoměrné rozložení hustoty energie mezi jednotlivými racky je stále častější problém a je největší překážkou pro optimální design datového centra z pohledu efektivního využití energie.

Obchodní cíle

Konečným kritériem návrhu rozpočtu jsou náklady na celkovou infrastrukturu datového centra spojené s dosažením obchodního cíle. Dostupnost sítí operátorů a jejich služeb je to, co má zásadní vliv na objem poskytovaných obchodních balíků. Bohužel, požadavky na prostor ICT sálu datového centra jsou mnohokrát diktovány vedením společnosti, což komplikuje návrh projektu tím, že omezuje hustotu výkonu a chlazení a zavírá dveře před možností dalšího rozšíření.

Technologická infrastruktura & služby (IT)

Ze začátku bylo řečeno, že v procesu návrhu je infrastruktura datových center a služeb pro účely rozpočtu rozdělená na technologickou (IT) a podpůrnou infrastrukturu (non-IT). Rozpočet technologické infrastruktury a služeb je závislý od spolupráce s IT pracovníky z důvodu identifikace existujících systémů, odhadu budoucího růstu, omezení a identifikace aplikací, které podporují základní obchodní strategie. Jak už bylo řečeno, rozpočet infrastruktury a služeb se určuje s ohledem na technologickou infrastrukturu, hustotu výkonu a požadavek dostupnosti. Všeobecně platí, že čím je vyšší hustota výkonu nebo požadavku dostupnost, tím jsou vyšší požadavky na potřebnou infrastrukturu a tím se zvyšují i celkové náklady. V rámci celkových údajů o plánech infrastruktury datového centra, podpůrné infrastruktury a služeb, rozpočet zahrnuje následující části:

 • Projektový management
 • Návrh systému infrastruktury
 • Inženýring
 • Architektonický design
 • Výstavba/dodávka
 • Návrh efektivního provozu

Porovnejme teď tyto prvky dohromady:

 1. Identifikace obchodního cíle nebo poskytování služeb, které mají být dodány pomocí datového centra, nebo serverové místnosti určuje velikost kritické zátěže.
 2. Rozhodnutí o hustotě výkonu a chlazení, kterým bude ICT infrastruktura napájená a chlazená se v konečném důsledku odrazí na ploše nutné podpůrné infrastruktury. Všeobecně  platí, že hustota větší než 4000 W na rack je považována za high-density zónu a vyžaduje stále větší množství podpůrné infrastruktury. Pro extrémně high-density aplikace může poměr plochy pro no IT vs plocha pro IT překročit i 2-ku-1.
 3. Stanovení požadavku na dostupnost komerčního datového centra je prvním bodem rozpočtu projektu. Vyšší dostupnost je možné dosáhnout redundancí všech klíčových systémů. Avšak maximální dostupnosti se dá dosáhnout jenom designem, který obsahuje:
 • Implementaci vícero aktivních rozvodů pro napájení a chlazení
 • Infrastruktura servisovatelná bez nutnosti vypnutí celého systému
 • Infrastruktura odolná vůči chybám způsobeným při manipulaci se systémem bez přerušení dodávky služby.

Stanovení kritérií návrhu projektu povede k následujícím třem hlavním bodům:

 • Požadavky na prostor
 • Požadavky na rozpočet
 • Časová náročnost

Je těžké zevšeobecnit rozpočet infrastruktury, protože to závisí na typu uřčení a využití datového centra, využívané platformy, atd. Není ale nezvyklé, když se pro rozpočtování projektu uvádí suma za metr čtvereční nebo rack, která může být i několik set tisíc korun.