Studie dostupnosti

Posouzení rizik, identifikace překážek, doporučení řešení pro redundantní a servisovatelné prostředí podpůrné infrastruktury pro napájení a chlazení kritických aplikací datového centra.

Studie dostupnosti datového centra

Informace o dostupnosti datového centra je kriticky důležitá v dnešním rychle se vyvíjejícím světě informačních technologií. Cílem našich služeb zaměřených na stanovení dostupnosti prostředí je posouzení rizik, identifikace překážek a doporučení řešení pro redundantní a servisovatelné prostředí podpůrné infrastruktury pro napájení a chlazení kritických aplikací. Využíváme metodiku kombinující obchodní a technologické znalosti potřebné pro zajištění spokojnosti zákazníka od konceptu až po dokončení studie.

Komplexní studie datového centra je zaměřená na posouzení schopnosti podpůrné infrastruktury poskytovat nepřetržitou dostupnost včetně kontroly lokality, zhodnocení současného zatížení, popisu kapacitního omezení, určení kritických nedostatků a potenciálních rizik, hodnocení úrovně servisovatelnosti prostředí bez přerušení dodávky služeb a návrhy na zlepšení.