Datové centrum

Specializovaný prostor pro umístění techniky serverového typu

Datové centrum

 Datová centra musí být pečlivě naplánována ještě před započetím samotné výstavby, aby se zabezpečilo dodržení platných norem a standardů. Návrh datového centra je jedna z nejvíce komplexních a zároveň důležitých úloh pro každou společnost s rozšířenou ICT infrastrukturou. Na začátku je důležitá volba správné lokality, pak řízení architektonického návrhu a dodávek podpůrné infrastruktury a nakonec samotná implementace IT prostředí. V této oblasti je nevyhnutná bezproblémová kooperace mezi všemi experty z oblastí výpočetní techniky, síťové komunikace, elektrotechnického a strojního inženýrství a termodynamiky.

 Plánování pak zahrnuje návrh prostoru, stanovení elektrického, chladícího výkonu, nosnost podlahy, bezpečnost, dopad na životní prostředí, předvídání a eliminace rizik a plán budoucího růstu. Při kalkulaci těchto potřeb je nutné, aby architekti, konzultanti a inženýři znali všechny komponenty, které se budou osazovat a instalovat, mezi jiným veškerou elektroniku, kabelové systémy a implementované ICT technologie. Přesné stanovení IT potřeb vaší společnosti je velice důležitým krokem při návrhu bezpečného a efektivního datového centra. Ve společnosti Systeming rozumíme jak je návrh důležitý, a právě proto klademe důraz na vyvážené řešení vedoucí k tomu, aby jednotlivé části systému byly na stejné úrovni.

 V konzultační činnosti řešíme infrastrukturu datového centra jako celku a proto jsou oblasti jako automatizace, bezpečnost, komunikace, chlazení a vzduchotechnika, správa objektu, energetika a stavebnictví nedělitelnou součástí našeho zaměření.

 V našich řešeních se snažíme o minimalizaci dopadu datového centra na životní prostředí. S pečlivostí se věnujeme technologickým parametrům zařízení s cílem zabezpečit co nejvíce ekologický, avšak efektivní a bezpeční provoz vašeho datového centra.

Všechny části datového centra vyžadují speciální pozornost při technické implementaci. Vzniká proto prostor pro konzultační společnost, která rozumí všem součástem systému. Rozumí nejenom, jak se jednotlivé systémy instalují a implementují, ale také dokáže asistovat při posuzování nabídky a výběru dodavatelů.

Oblast datových center zahrnuje následující části:

 • Architektonické řešení objektu
 • Stavební část
 • Projektovou dokumentaci technologických celků

Elektrické napájení

 • přípojka VN
 • transformační stanice VN/NN
 • elektrické rozvody NN, uzemnění a osvětlení
 • zdroje nepřetržitého napájení UPS
 • záložní zdroj napájení – motorgenerátor

Chlazení a vzduchotechnika

 • zdroj chladu
 • vnitřní chladící jednotky CRAC/CRAH
 • systémové chlazení (v racích)

Datové rozvody

 • LAN datové rozvody
 • externí WAN připojení

Požární ochrana

 • EPS, elektronická požární signalizace
 • SDP, skorá detekce požáru
 • SHZ, stabilní hasicí zařízení

Bezpečnostní systémy

 • PKS, přístupový kontrolní systém
 • PSN, poplachový systém narušení
 • PTV, průmyslná televize
 • DZ, detekce zaplavení

BMS/Monitoring