Konzultační činnost

Systeming je popředním poskytovatelem konzultačních služeb a návrhu podpůrné infrastruktury pro kritické technologické systémy datových center.

Konzultační činnost pro oblast datových center

Systeming je popředním poskytovatelem konzultačních služeb a návrhu podpůrné infrastruktury pro kritické technologické systémy (dále jen „kritické systémy) v privátním i veřejném sektoru. Námi poskytované služby zahrnují návrh nových zařízení, konsolidaci více lokalit, rozšiřování a rozvoj už existujících datových center a jejich stěhování. Díky naší flexibilitě a zkušenostem jsme schopní se přizpůsobit zákazníkovým potřebám, časovému harmonogramu a rozpočtu na daný projekt datového centra. Neustálým vzděláváním našich pracovníků přinášíme přidanou hodnotu v každém projektu, na kterém se podílíme.

Při návrhu kritické infrastruktury a konzultační činnosti máme vždy na zřeteli charakter prostředí a okolí budov – minimalizujeme dopad na životní prostředí a maximalizujeme využití obnovitelných a čistých zdrojů.