posúdenie štandardov dátových centier

Posouzení standardu projektové dokumentace

Nezávislé ohodnocení infrastruktury pro budoucího provozovatele datového centra za účelem stanovení souhrnu vlastností a provozních potřeb.

Posouzení standardu projektové dokumentace datového centra

V analýze posuzujeme kapacitu, funkcionalitu a očekávanou (reálnou) dostupnost infrastruktury na bázi její topologie. Zaměřujeme se na jednotlivé části systému, redundanci komponentů a distribučních tras. Kritické systémy jsou závislé na úspěšné integraci ne méně než 16 jednotlivých podsystémů. Každý z těchto podsystémů musí být důsledně a správně navržen aby se v konečném důsledku nestal slabým článkem systému. Při analýze vycházíme z charakteristiky jednotlivých podsystémů, avšak ohodnocení bude stanovené pro celé datové centrum. Posouzení standardu je nezávislé ohodnocení infrastruktury pro budoucího provozovatele za účelem stanovení souhrnu vlastností a provozních potřeb.