Funkční zkoušky a uvedení do provozu

Je mezi-krok, kterým se ověří projektované parametry infrastruktury datového centra

Funkční zkoušky a uvedení do provozu

Naše týmy pracující v oblastech kalibrace, automatizace, přebírání technologií a objektů, správy objektů, mají široké znalosti v mnohých oblastech problematiky datových center. Chápeme potřeby našich zákazníků, a proto se staráme o to, aby byly objekty, zařízení a vybavení optimalizovány pro maximální výkon.

Mezi ukončením realizace a začátkem provozu kritických zařízení je nevyhnutné učinit mezikrok, kterým se ověří projektové parametry infrastruktury datového centra. Funkční zkoušky odhalí případné nedostatky v nastavení jednotlivých podsystémů, které by mohly mít vliv na funkčnost celého systému v budoucnosti. Detailně rozumíme činnosti a funkcionalitě jednotlivých podsystémů, a to nám umožňuje důkladnou analýzu instalovaného výkonu, nastavení a korektního spuštění systému. Infrastruktura taktéž musí fungovat jako celek a proto vzájemná a i křížová spolupráce podsystémů musí splňovat nejvyšší parametry funkcionality. Máme zpracovanou metodiku uvedení technologických objektů do provozu s detailním popisem funkčních zkoušek, což nám umožnuje rychlou úpravu na daný typ systému.