Stanovení ceny projektu

Přesně odhady času a nákladů potřebných k úspěšnému uzavření projektu datového centra.

Stanovení ceny projektu

Dodržení stanoveného rozpočtu je klíčové pro úspěch projektu datového centra. Naši experti v oblasti cenotvorby mají široký přehled o aktuálních cenách v oboru a umí vypracovat přesné odhady, od úvodních konceptuálních odhadů až po detailní kalkulace rozpočtu podle materiálů a jednotlivých částí stavby.

Naše služby v oblasti rozpočtu začínají již v nejranějších stádiích projektu s cílem maximálního využití disponibilních investičních prostředků, kde se postaráme o:

  1. vyhodnocení rozsahu projektu
  2. zpracování realistického nákladového modelu
  3. analýzu fáze návrhu = zlepšení kontroly rozsahu projektu
  4. vyhodnocení ceny na provoz a údržbu během celého životního cyklu objektu
  5. monitorování cen v průběhu samotné výstavby.