Audit skutečně provedených prací

Systeming poskytuje nezávislé posuzování a kontrolu dodávaných komponentů a prací jakékoli společnosti v oblasti podpůrné infrastruktury datových center z pozice třetí strany

Audit skutečně provedených prací

Společnost Systeming je na dodavatelích nezávislá a tudíž neutrální společnost, což nám umožňuje nezávislé posouzení a kontrolu dodaných komponentů a prací jakékoliv společnosti v oblasti kritických systémů. Naší úlohou je posouzení skutečně provedených prací v požadované kvalitě a kvantitě.