Stanovení energetické účinnosti datového centra

Energeticky efektivní řešení pro datová centra a následně poskytované služby od Systemingu přinášejí zákazníkům vysokou přidanou hodnotu.

Stanovení energetické účinnosti datového centra

Společnosti, které začnou už teď nasazovat energeticky efektivní datová centra, dosáhnou návratnost dříve než ty, které budou čekat ještě rok nebo dva. Výhodou takové společnosti je časový náskok, který je ve sféře obchodu rozhodující. Každá větší společnost čelí energetickým omezením, které mohou v konečném důsledku brzdit obchodní růst. Energeticky efektivní řešení a následně poskytované služby od nás přináší zákazníkům vysokou přidanou hodnotu.

Předmětem analýz je hloubkově zmapovat současný stav podpůrné infrastruktury vybraných prostor ústředen, serveroven a energetického hospodaření datových center a zhodnotit klady a zápory jednotlivých instalací. Další úlohou je navrhnout opatření na odstranění zjištěných nedostatků a zároveň navrhnout opatření na celkové zefektivnění provozu podpůrné infrastruktury dotčených prostor. Analýza slouží na poskytnutí informací provozovateli a napomáhá k určení směru budoucího rozvoje. Popisuje rozsah úprav nutných k dosažení požadovaného záměru, kterým je úspora provozních nákladů. Vzhledem k faktu, že jde o existující objekty výsledky analýz se vztahují na okamžik provedení měření a nezohledňují případné následné vykonané změny.

Společnost Systeming se při stanovení energetické účinnosti datového centra a technologické místnosti zaměřuje na kvalitu a výslednou hodnotu dokumentu, který pro uživatele přináší zhodnocení jak současného stavu tak i návrh do budoucna, a to s nejvýkonnějšími technickými prostředky – Termovize (termo kamera), teplotní mapa prostředí a CFD analýza.

Tyto technické prostředky se používají standardně celosvětově a v současnosti jejich kombinace představuje jediný prostředek na REÁLNÉ zhodnocení stavu datového centra resp. technologické místnosti a možnost jejich budoucího růstu.

Výsledkem procesu stanovení energetické účinnosti není jen matematický výpočet z poskytnutých podkladů, ale je i měření (termo), vložení všech relevantních informací do CFD programu, jeho použití pro zhodnocení současného stavu a návrh dalšího růstu.