CFD analýza

CFD analýza je systém, způsob jak předcházet a řešit již existující problémy s chlazením datového centra.

CFD analýza datového centra

V praxi se setkáváme s problémy s chlazením datového centra, které jsou způsobeny ne jenom nedostatečným výkonem, ale i nesprávným umístěním, resp. existencí překážek pro tok vzduchu pod zdvojenou podlahou. Existuje ale způsob jako tomu předcházet a řešit již existující problémy. Takový systém se nazývá CFD. Computational Fluid Dynamics (CFD) je jedna z oblastí proměnlivé (pohybové) mechaniky, která využívá numerické metody a algoritmy na řešení a analýzu problémů spojených s proměnlivým tokem vzduchu v datovom centre.

Úlohou CFD analýzy je:

 • řešení problémů datového centra
 • návrh nejvhodnějšího řešení pro datové centrum
 • porovnání vícerých řešení datového centra z pohledu energetické efektivnosti

Dokážeme vytvořit:

 • výpočet přiměřeného chladícího výkonu na 1m2/na řešený prostor
 • posouzení skutečného instalovaného výkonu s navrhovanými hodnotami
 • posouzení průtoku vzduchu v podlaze a posouzení vhodnosti zvolených perforací v podlaze
 • hledání případných zkratů v proudění vzduchu v prostoru a návrh na řešení na jejich odstranění
 • zmapování míst přechodu vzduchu přes podlahu a návrh na optimalizaci průduchů
 • návrh opatření na zefektivnění chlazení v řešených prostorách s již existující technologií
 • výpočet návratnosti investice při výměně stávající zastaralé technologii za novou se stejným chladícím výkonem
 • návrh možnosti řešení při požadavku na vyšší měrný chladící výkon

Výhoda pro zákazníka

 • CFD analýza je svým provedením velice blízko k reálnému řešení a poskytuje nejvhodnější, nejspolehlivější a energeticky efektivní řešení
 • CFD analýza je prevencí vůči špatným návrhům, zbytečným investicím na přestavbu datového centra nebo předimenzovaného chlazení
 • CFD analýza je prováděna společností Systeming, která poskytuje svým servisem nestranný pohled
 • CFD analýza je prováděna nejlepším CFD softwarem, orientovaným specificky na oblast datových center