Analýza rozvodu el. energie

Změření napětí, proudů a výkonových poměrů podpůrné infrastruktury datového centra.

Analýza rozvodu elektrické energie datového centra

Analýza el. rozvodů NN sítě je zaměřená na změření napětí, proudů a výkonových poměrů podpůrné infrastruktury datového centra. Analýza zahrnuje kompletní spektrum el. rozvodů – od NN strany transformátoru až po napájecí/koncové IT zařízení.

Analýza se provádí za účelem:

  • změření el. veličin rozvodu, jejich popsání a posouzení. Takové měření se nejčastěji provádí na zjištění aktuálního odběru lokality v daném časovém rámci.
  • zjištění problémů při vyskytujících se přechodových jevech s chybami na el. rozvodech objektu a související podpůrné infrastruktuře. Nejčastěji se toto měření provádí na zjištění vlivu zdrojů UPS na el. síť, možné disharmonie spolupráce UPS a motorgenerátoru. nadměrného skreslené napětí a proudu zálohovaného rozvodu apod.