• Nové trendy v IT Spoločnosti

  Datum uveřejnění: December 21 2011 Autor: admin Kategorie: Blog, News 0 komentářú

  Click for details

  Aplikácie a maximálne využitie ich synergického efektu vo vašej spoločnosti.

  Chcete vedieť viac?

  Suché definície nestačia. Zoznámte sa s konkrétnymi prínosmi implementácie populárnych IT modelov v slovenskom prostredí.

  Dozvědět se víc…

  Top
 • Telco Conference 2011

  Datum uveřejnění: December 21 2011 Autor: admin Kategorie: Blog, News 0 komentářú

  Click for details

  26.10.2011 – Hotel Gate One Bratislava

  Trendy v telekomunikačnom sektore

  Aktuálne priority v oblasti IT v telekomunikačnom sektore, nadchádzajúce výzvy, nové trendy a technológie z pohľadu nezávislej analytickej fi rmy.

  Dozvědět se víc…

  Top
 • Symposium 2011 Program

  Datum uveřejnění: December 19 2011 Autor: admin Kategorie: News 0 komentářú

  Click for details

  Uptime Institute Symposium je jedna z najdôležitejších udalostí zaznačených v podnikovom  IT kalendári odborníkov v obore dátového centre. Priťahuje hlavne rečníkov z popredných koncových užívateľov a organizácií, priekopníckych užívateľov technológie, popredných mysliteľov a verejnú mienku. Zapájajú sa aj popredných dodávatelia komponentov a dátových centier.

  http://symposium.uptimeinstitute.com/program-and-themes

  Top
 • Bezpečnostní systémy

  Datum uveřejnění: December 7 2011 Autor: admin Kategorie: Blog, Pojmy, Uncategorized 0 komentářú

  Click for details
   Bezpečnostní systémy tvoří významnou skupinu technologií, které chrání a zabezpečují dohled nad fyzickým prostorem datového centra (DC). Vhodnou kombinací bezpečnostních technologií je možné dosáhnout vysokou míru zabezpečení dat, prostoru DC a samozřejmě i lidí pohybujících se v rámci objektu. Bezpečnostní technologie v rámci DC můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin:

  Dozvědět se víc…

  Top
 • Monitoring

  Datum uveřejnění: December 7 2011 Autor: admin Kategorie: Blog, News, Pojmy, Uncategorized 0 komentářú

  Click for details

  Po tom jak se vybuduje samotná sál datového centra začíná se s inicializaci monitoringu IKT a podpůrné infrastruktury. Monitoring datového centra je poslední podstatná hranice k dosažení prostředí s vysokou dostupností. Při hodnocení monitorovacího systému je nutné brát v úvahu řešení, které je snadno použitelné, navržené s intuitivním hlášením závad a eskalačních metodologiemi, připraveny poskytovat robustní reportovací výstup ze všech částí systému.

  Top
 • Škálovateľnosť

  Datum uveřejnění: December 7 2011 Autor: admin Kategorie: News, Pojmy 0 komentářú

  Click for details

  Návrh a vyhotovenie dátového centra musí spĺňať štandardy a súčasné technologické potreby vášho zámeru resp. biznisu, pričom však svojou flexibilitou musí byť schopné rýchlej odozvy na požiadavku ďalšieho rastu, alebo aj zmenu zamerania vašej činnosti. Využívanie modulárnych systémov Dozvědět se víc…

  Top
 • Chlazení

  Datum uveřejnění: December 7 2011 Autor: admin Kategorie: Blog, News, Pojmy 0 komentářú

  Click for details

  Pro správný návrh systému chlazení datového centra s efektivním provozem potřebujeme solidní rozumět množství tepla produkovaného ať už zařízeními ve vyhrazených prostorech (high density řešení), v prostorách sálu se standardním výkonem na m2 nebo ostatními zařízeními v podpůrné infrastruktuře (UPS). Nesmíme pozapomenout na parametry jako výška zdvojené podlahy, výška stropu, rozložení IKT zařízení na sále a ostatní zdroje tepla.

  Top
 • Elektrická energie

  Datum uveřejnění: December 7 2011 Autor: admin Kategorie: Blog, News, Pojmy 0 komentářú

  Click for details

  V každém důležitém prostředí je velmi podstatné zajištění dostatečného a škálovatelného přívodu el. energie. Souhrnná studie předpokládaného odběru el. energie objektu určí přiměřený odhad na základě vašich informací z prvotního záměru.

  Dozvědět se víc…

  Top
 • Jazyk datového centra

  Datum uveřejnění: December 7 2011 Autor: admin Kategorie: Blog, Uncategorized 0 komentářú

  Click for details

  Pojmy jako dostupnost, spolehlivost, střední doba mezi poruchami (MTBF), přesná klimatizace, Cracovia, redundance a jiné jsou mnohdy používány v kontextu významově odlišném od jejich skutečného popisu a pravdivé úrovně. Pro provozovatele datových center je stanovení a přepočet některých těchto termínů obtížný. I proto je důležité popisovat a porovnávat běžné pojmy a metody pro určování úrovně datového centra a objasnit základní názvosloví.
  Dozvědět se víc…

  Top
 • Audit skutečně provedených prací

  Datum uveřejnění: December 6 2011 Autor: admin Kategorie: Blog, Uncategorized 0 komentářú

  Click for details
  Společnost Systeming je dodavatelsky neutrální odborná společnost, což nám umožňuje nezávislé posuzování a treťostrannú kontrolu dodávaných komponentů a prací jakékoliv společnosti v oblasti podpůrné infrastruktury datových center. Naším úkolem je posouzení skutečně provedených prací a dodávek v požadované kvalitě a kvantitě.
  Top