"Špecializované služby a energetický manažment v oblasti technologických celkov."

Systeming poskytuje široké spektrum špecializovaných služieb pre objekty, technologické celky ako aj lokality s kritickou technologickou infraštruktúrou dátových centier Viac

box1

Konzultačná a inžinierska činnosť

Odborná špecializácia v oblasti poradenstva a konzultingu, inžinieringu, spracovania projektovej dokumentácie, projektového manažmentu, koordinačných činností, technického dozoru a energetického manažmentu.

box2

Servis a inštalácie zariadení

Odborný servis technických a technologických zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení, technický audit prevádzky zariadení, štúdie realizovateľnosti a dostupnosti, racionalizácia prevádzkových nákladov.

box3

Energetická efektivita

Zníženie dopadu technologických zariadení na životné prostredie progresívnymi a cenovo racionálnymi riešeniami, ktoré prispievajú k efektívnejšej prevádzke. Energetické poradenstvo, energetické audity, možnosť prefinancovania modernizácie technologických zariadení, monitoring, analýza a vyhodnocovanie dosiahnutých úspor.

box4

Mission-Critical Facilities

Správa a prevádzka objektov s kritickou digitálnou infraštruktúrou a dátových centier je vysoko prepojený a komplexný systém úzko spätý s profesionálnym návrhom riadenia a výkonom služby. Návrh, konsolidácia, rozširovanie, rozvoj, výstavba príp. sťahovanie systémov kritickej infraštruktúry.

Naše služby poskytujeme aj pre:

Partnerstvo s Edarat Group

Certifikáty

 • Accredited Tier Designer

  Systeming rozšíril zbierku odborných certifikátov – ďalší člen pracovného týmu Systemingu získal certifikát Accredited Tier Designer. Dozvedieť sa viac

 • CDCDP certifikát

  Systeming získal certifikát “Certified Data Centre Design Professional”, ktorý je ocenením za úspešné ukončenie piatich individuálnych certifikačných jednotiek, týkajúcich sa najlepších praktík pri návrh, výstavbe a prevádzke serverovní a dátových centrier, najmä z pohľadu fyzickej infraštruktúry, elektrického napájania, chladenia, káblového manažmentu, ich riadenia a efektivity. Viac informácii o CDCDP možno nájsť na stránke organizátora školenia. Dozvedieť sa viac

 • CDCD certifikát

  Systeming získal certifikát “Certified Data Center Designer” týkajúci sa najlepších praktík pri návrhu, výstavbe a prevádzke serverovní a dátových centrier, najmä z pohľadu  fyzickej infraštruktúry, elektrického napájania, chladenia a káblového manažmentu. Viac informácii o CDCD možno nájsť na stránke organizátora školenia. Dozvedieť sa viac

 • DCC certifikát

  Systeming získal certifikát “Data Centre Cooling”, týkajúci sa problematiky zabezpečovania požadovaných klimatických podmienok pre kritické ICT technológie v dátových centrách, teda teploty, vlhkosti a kvality vzduchu, kontinuálnym odvodom odpadného tepla bez tzv. Dozvedieť sa viac

 • DCP certifikát

  Systeming získal certifikát “Data Centre Power” týkajúci sa infraštruktúry elektrického napájania dátových centier, problematiky cien a dostupnosti elektrickej energie, úrovní zabezpečenia kontinuálneho napájania kritických aplikácií a tiež efektivity dostupných technológií. Viac informácii o DCP možno nájsť na stránke organizátora školenia. Dozvedieť sa viac

 • DCE certifikát

  Systeming získal certifikát “Data Centre Efficiency” týkajúci sa problematiky rastúcich energetických nárokov na prevádzku dátových centier, najmä pre ich podpornú infraštruktúru, a súvisiacej problematiky stúpajúcich cien energií a enviromentálnej záťaže, ktoré nútia prevádzkarov dátových centier hľadať riešenia efektívneho využitia energetických zdrojov. Viac informácii o DCE možno nájsť na stránke organizátora školenia. Dozvedieť sa viac

 • DCM certifikát

  Systeming získal certifikát “Data Centre Management” týkajúci sa riadenia projektov výstavby dátových centier, plánovania v zmysle riadenia návrhového procesu a následnej implementácie dizajnu počas realizácie projektu. Viac informácii o DCM možno nájsť na stránke organizátora školenia. Dozvedieť sa viac

 • DCP – Critical Oper...

  Systeming ziskal certifikát „Critical Operations Professional“ pre oblasť správy, prevádzky, nastavenia procesov  a riešenia núdzových situácií kritickej infraštruktúry dátových centier. Dozvedieť sa viac

 • Accredited Tier Designer

  Systeming je členom The Uptime Institute, New York, USA a ako prví v Českej a Slovenskej Republike sme získali certifikát Accredited Tier Designer. Dozvedieť sa viac

 • Technická inšpekcia

  Oprávnenie Dozvedieť sa viac

 • APM Group PRINCE 2

  Systeming získal certifikát “PRojects IN Controlled Environments-Foundation” týkajúci sa procesného prístupu riadenia projektov, ktorý poskytuje jednoducho vytvoriteľnú a moduľovateľnú metódu na riadenie všetkých typov projektov. Dozvedieť sa viac

News

Newsletter